WT5001

Obsługa za pomocą portu szeregowego:

Sposób przydatny gdy chcemy sprawdzić działanie układu wydając komendy z PC, opis ten również ma zastosowanie gdy będziemy sterowali modułem za pomocą Arduino lub mikrokontrolera wykorzystując port szeregowy.  

 

Potrzebujemy:

 

Sposób połączenia:

Adapter USB-TTL Moduł z WT5001
VCCIO               ------ VDD50 pin 23
GND                  ------ GND pin 14
TxD                   ------ Rxd pin 17
RxD                   ------  TxD pin 16

 

Zapis plików na kartę SD:

O kolejności odtwarzania plików z karty nie decydują ich nazwy, lecz kolejność z jaką zostaną wrzucone na kartę SD. Aby pliki były odtwarzane w takiej kolejności jak chcemy najprościej na komputerze utworzyć katalog z plikami mp3 których nazwy zmieniamy zgodnie z kolejnością odtwarzania np. 001.mp3 002.mp3 003.mp3 i tak przygotowane pliki kopiujemy na kartę SD, gdy nazwiemy pliki w ten sposób będą one również kopiowane na kartę w tej kolejności, inna opcja to kopiowanie plików na kartę po jednym pliku w kolejności takiej jak mają być odtworzone.

 

Oprogramowanie na PC i przykład konfiguracji makr

Konfiguracja portu COM: 9600,8,1 ważne aby zaznaczyć HEX

 

Opis komend:

Konfiguracja układu do odtwarzania plików z karty SD:

0x7e04a000017e komenda konfiguruje układ do odtwarzania plików z karty SD, gdzie bajty pogrubione oznaczają numer utworu w zapisie HEX, czyli aby odtworzyć 2 plik z karty SD wysyłamy: 0x7e04a000027e aby odtworzyć 10 plik wysyłamy 0x7e04a000A07e itd.... po wysłaniu tego polecenia do układu powinno rozpocząć się odtwarzanie

 

Sposób odtwarzania utworów:

 • 0x7e03a9007e - domyśle ustawienie: odtwarza jeden plik i kończy odtwarzanie
 • 0x7e03a9017e - odtwarza jeden (aktualny) plik ciągle
 • 0x7e03a9027e - odtwarza wszystkie pliki ciągle
 • 0x7e03a9037e - odtwarza pliki losowo

 Polecenie wydajemy po wydaniu polecenia odtwarzania plików.

 Kontrola odtwarzania:

 • 0x7e02a37e - pauza
 • 0x7e02a47e - stop
 • 0x7e02a57e - następna piosenka
 • 0x7e02a67e - poprzednia piosenka

 

Regulacja głośności:

Układ posiada 31 stopni regulacji głośności, 00 oznacza wyciszenie,a 0x1f to maksymalna głośność

komenda:

0x7e03a7007e, gdzie pogrubione bajty oznaczają wartość głośności, aby ustawić maksymalną wysyłamy 0x7e03a71f7e

 

Po wysłaniu każdej z komend układ zwraca odpowiedz w postaci kodu wysłanej komendy. Kod komendy to 2 bajt każdej z wyżej opisanych komend np. jeśli wyślemy  0x7e03a7007e otrzymamy odpowiedz 0xa7

 

Odczyt wartości głośności:

0x7e02c17e  w odpowiedzi otrzymujemy: 0xC1xx gdzie xx oznacza wartość głośności 

Odczyt aktualnego stanu odtwarzania:

0x7e02c27e w odpowiedzi otrzymujemy:

0xc2xx gdzie xx to 

 • 01 Play
 • 02 Stop
 • 03 Pauza

 

Dokładny opis komend dostępny jest w nocie katalogowej.

 

Obsługa pamięci Flash:

Plik możemy również odtwarzać z pamięci Flash umieszczonej na płytce modułu, pojemność pamięci to 32kbit (4KB). Najprostsza metoda umieszczenia plików w pamięci Flash to skopiowanie ich z karty SD służy do tego komenda:

0x7e03aa007e po wysłaniu komendy moduł zwróci odpowiedz 0xAA, a po chwili jeśli kopiowanie się powiedzie 0x00 lub 0x01 jeśli się nie powiedzie. 

Pliki można również skopiować odpowiednio konfigurując wyprowadzenie DATA22 modułu, więcej informacji znajduje się w nocie katalogowej.

Ilość plików znajdujących się w pamięci Flash sprawdzamy komendą:

0x7e02c37e gdzie w odpowiedzi otrzymamy: 0xC3 XX, gdzie xx to ilośc plików

 

 

Konfiguracja układu do odtwarzania plików z pamięci Flash znajdującej się na płytce modułu: 

 

0x7e04a100017e , gdzie bajty pogrubione oznaczają numer utworu, po wysłaniu tego polecenia do układu powinno rozpocząć się odtwarzanie

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl