100,0% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam3396Nie polecam1

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
5
Obsługa kupującego
5

Edytor szaty graficznej dla wyświetlaczy Nextion cz2 0

Opis edytora Nextion

 

<<Część I

 1. Intro
 2. Nowy projekt
 3. Elementy graficzne
  1. Text
  2. Scrolling text
  3. Number
  4. Xfloat
  5. Button
  6. Progress bar
  7. Picture
  8. Crop
  9. Hotspot
  10. Gauge
  11. Waveform
  12. Slider
  13. Dual-state button
  14. Checkbox
  15. Radio
  16. QRcode
  17. Switch
  18. ComboBox
  19. TextSelect
  20. SLText

   Część II

  21. DataRecord
  22. FileBrowser
  23. Gmov
  24. Video
  25. Video
  26. ExPicture
 4. Elementy_nie_graficzne
  1. Timer
  2. Variable
  3. FileStream
  4. Audio

DataRecord

Element służy do wyświetlania tabel. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza Nextion zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. drag Umożliwia użytkownikowi przesuwanie elementu po ekranie.
 2. aph Stopień przeźroczystości.
 3. effect Rodzaj animacji pojawiania się elementu na ekranie.
 4. font Czcionka
 5. bco Kolor tła.
 6. pco Kolor tekstu.
 7. xcen Justowanie w poziomie.
 8. path Plik typu data skojarzony z tabelą. Plik znajduje się na karcie SD
 9. format Szerokości kolumn w formacie 100^150^200
 10. dir Nagłówki kolumn w formacie head0^head1^head2.
 11. mode Zezwolenie na automatyczne zakładanie pliku data.
 12. dis Zezwolenie na wybieranie rekordu poprzez dotyk.
 13. order Kierunek zapełniania tabeli. Nowe dane na górze/dole tabeli
 14. spax Odstępy między znakami w poziomie
 15. hig Wysokość wiersza 1-255
 16. left Wyświetlanie scrollbar.
 17. gdc Kolor linii tabeli.
 18. gdw Szerokość linii poziomych tabeli.
 19. gdh Szerokość linii pionowych tabeli.
 20. bco1 Kolor tła nagłówków.
 21. pco1 Kolor tekstu nagłówków.
 22. bco2 Kolor tła wybranego rekordu.
 23. pco2 Kolor tekstu wybranego rekordu.
 24. val Indeks wybranego rekordu. Brak wybranych rekordów -1
 25. ch Bezwładność.
 26. val_y Pozycja wyświetlania tabeli w pionie. (pozycja scrollbar)
 27. val_x Pozycja wyświetlania tabeli w poziomie. (pozycja scrollbar)
 28. x Położenie na ekranie x
 29. y Położenie na ekranie y
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. sta Typ tła.
 4. style Styl graficzny elementu.
 5. lenth Maksymalna liczba bajtów na rekord w pliku data.
 6. maxval Liczba maksymalnej ilości rekordów. Wartość przechowywana w pliku data.
 7. dez Liczba kolumn.
 8. qty Liczba wszystkich rekordów w pliku.
 9. txt Tekst aktualnie użyty w poleceniu val value. Tylko do odczytu.
 10. maxval_y Maksymalna wartość przesunięcia w pionie (max scrollbar). Ustawiane przez wyświetlacz. Tylko do odczytu. Nie ustawiać
 11. maxval_x Maksymalna wartość przesunięcia w poziomie (max scrollbar). Ustawiane przez wyświetlacz. Tylko do odczytu. Nie ustawiać
 12. w Szerokość.
 13. h Wysokość.

Spis treści

 

FileBrowser

Element służy do wyświetlania zawartości karty SD. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. drag Umożliwia użytkownikowi przesuwanie elementu po ekranie.
 2. aph Stopień przeźroczystości.
 3. effect Rodzaj animacji pojawiania się elementu na ekranie.
 4. font Czcionka
 5. bco Kolor tła.
 6. pco Kolor tekstu.
 7. pco2 Kolor tekstu wybranego pliku.
 8. bco2 Kolor tła wybranego pliku.
 9. left Wyświetlanie scrollbar.
 10. dir Ścieżka na karcie SD do przeglądania. Dla katalogu głównego "sd0/"
 11. filter Filtr wyświetlania plików. Np aby wyświetlić pliki tekstowe i data "*.txt|*.data".
 12. val Indeks wybranego pliku. Brak wybranych plików -1
 13. dis Liczba linii w nazwie pliku.
 14. spax Odstępy między znakami w poziomie
 15. spay Odstępy między znakami w pionie
 16. val_y Pozycja wyświetlania w pionie. (pozycja scrollbar)
 17. pic1 Indeks obrazka ikony folderu (lista obrazków jest w panelu nr7)
 18. pic2 Indeks obrazka ikony pliku (lista obrazków jest w panelu nr7)
 19. ws2 Ikony dla określonych typów pliku. Format [typ]/[ID obrazka] np: "*.txt/2*.data/3"
 20. x Położenie na ekranie x
 21. y Położenie na ekranie y
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. sta Typ tła.
 4. style Styl graficzny elementu.
 5. txt Nazwa wybranego pliku. Tylko do odczytu.
 6. qty Liczba wszystkich plików. Tylko do odczytu.
 7. maxval_y Maksymalna wartość przesunięcia w pionie (max scrollbar). Ustawiane przez wyświetlacz. Tylko do odczytu. Nie ustawiać
 8. psta Obsługa podfolderów Tak/Nie.
 9. buffsize Bufor dla nazw plików odczytanych z karty. Zaleca się 32000
 10. Prompt Monitorowanie o kodowaniu innym niż utf-8. Atrybut użyteczny tylko podczas kompilacji.
 11. w Szerokość.
 12. h Wysokość.

Spis treści

 

Gmov

Element służy do wyświetlania prostych animacji. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. drag Umożliwia użytkownikowi przesuwanie elementu po ekranie.
 2. aph Stopień przeźroczystości.
 3. effect Rodzaj animacji pojawiania się elementu na ekranie.
 4. vid Numer ID pliku Gmov. Plik ten należy dodać do projektu (panel 7)
 5. en Aktualny status animacji (0-stop, 1-play, 2-pause).
 6. loop Zapętlenie odtwarzania.
 7. dis Szybkość odtwarzania 10-1000.
 8. stim Bieżący moment odtwarzania w ms.
 9. x Położenie na ekranie x
 10. y Położenie na ekranie y
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. stim Czas odtwarzania. Tylko do odczytu.
 4. qty Liczba ramek. Tylko do odczytu.
 5. w Szerokość.
 6. h Wysokość.

Spis treści

 

Video

Element służy do odtwarzania plików wideo z karty SD lub z pamięci RAM. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. drag Umożliwia użytkownikowi przesuwanie elementu po ekranie.
 2. aph Stopień przeźroczystości.
 3. effect Rodzaj animacji pojawiania się elementu na ekranie.
 4. path Ścieżka do pliku na karcie SD lub w RAMie. Np. "ram/0.video" lub "sd0/1.video"
 5. en Aktualny status odtwarzania (0-stop, 1-play, 2-pause).
 6. loop Zapętlenie odtwarzania.
 7. dis Szybkość odtwarzania 10-1000.
 8. tim Bieżący moment odtwarzania w ms.
 9. x Położenie na ekranie x
 10. y Położenie na ekranie y
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. from Plik zewnętrzny/wewnętrzny.
 4. stim Czas odtwarzania. Tylko do odczytu.
 5. qty Liczba ramek. Tylko do odczytu.
 6. w Szerokość.
 7. h Wysokość.

Spis treści

 

ExPicture

Element służy do wyświetlenia plików graficznych z karty SD lub z pamięci RAM. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. drag Umożliwia użytkownikowi przesuwanie elementu po ekranie.
 2. aph Stopień przeźroczystości.
 3. effect Rodzaj animacji pojawiania się elementu na ekranie.
 4. path Ścieżka do pliku na karcie SD lub w RAMie. Np. "ram/0.jpg" lub "sd0/1.jpg"
 5. x Położenie na ekranie x
 6. y Położenie na ekranie y
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. w Szerokość.
 4. h Wysokość.

Spis treści

 

Elementy nie posiadające reprezentacji graficznej

 

Timer

Timer służy do odmierzania czasu. Główne przeznaczenie tego elementu to wywołanie jakiegoś kodu po odmierzonym czasie. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. tim Czas w ms (50 do 65535).
 2. en Uruchamia lub blokuje timer. Jeśli en=1 timer stale (cyklicznie) odmierza ustawiony czas.
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
Uwagi:
Timer nie jest generowany w przerwaniach i nie nadaje się do precyzyjnego odmierzania czasu. Timer może być globalny lecz kod wywoływany przez timer nigdy nie jest globalny. Kod zdarzenia od timera może być wykonany tylko na aktywnej stronie na której jest umieszczony timer. Na stronie może być maksymalnie 12 timerów. Element ScrollText zużywa jeden timer.


Spis treści

 

Variable

.Variable to element przeznaczony do przechowywania liczb całkowitych 32bit ze znakiem lub zmiennych tekstowych. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. val Liczba całkowita z zakresu (-2147483648 do 2147483647). Zmienna typu number
 2. txt Tekst. Zmienna typu string.
 3. en Uruchamia lub blokuje timer. Jeśli en=1 timer stale (cyklicznie) odmierza ustawiony czas.
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. txt_maxl Długość tekstu (ograniczony wolną pamięcią RAM).
Uwagi:
Oprócz zmiennych wstawionych przez użytkownika istnieją również zmienne systemowe.


Spis treści

 

FileStream

.FileStream to strumień i jest zawsze powiązany z operacjami na plikach. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. val Wskaźnik do strumienia.
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. qty Rozmiar pliku. Tylko do odczytu.
 4. en Status otwarcia pliku. Tylko do odczytu.

Spis treści

 

Audio

Element służy do odtwarzania plików audio z karty SD lub z pamięci RAM. Parametry które mogą być zmieniane podczas pracy wyświetlacza zarówno z poziomu kodu wyświetlacza jak i mikrokontrolera:
 1. path Ścieżka do pliku na karcie SD lub w RAMie. Np. "ram/0.wav" lub "sd0/1.wav"
 2. en Aktualny status odtwarzania (0-stop, 1-play, 2-pause).
 3. loop Zapętlenie odtwarzania.
 4. tim Bieżący moment odtwarzania w ms.
Parametry które mogą być zmieniane tylko podczas procesu projektowania:
 1. objname Nazwa obiektu.
 2. vscope Zasięg lokalny/globalny.
 3. from Plik zewnętrzny/wewnętrzny.
 4. stim Czas odtwarzania. Tylko do odczytu.

Spis treści

 

C.D.N.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium